Menu
ENFA
  • تاریخ شروع: سال 1387
  • کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی صنايع و معادن ايران
  • نوع پروژه: MC
  • موقعیت مکانی: استان های ايران

طرح ايجاد زيربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی

  • پروژه
  • معرفی
  • تصاویر
  • فیلم ها

معرفی پروژه

حدود خدمات: مشاوره مديريت