Menu
ENFA
  • تاریخ شروع: سال 1378
  • کارفرما: شركت روی مهدی آباد
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
  • نوع پروژه: EPC+F
  • موقعیت مکانی: مهستان يزد- مهدی آباد

بررسي فنی و اقتصادی كانسار سرب و روی مهدی آباد

  • پروژه
  • معرفی
  • تصاویر
  • فیلم ها

معرفی پروژه

مشخصات پروژه: احداث کارخانه توليد شمش روی به ظرفيت ١٦٠.٠٠٠ تن در سال