Menu
ENFA
  • تاریخ شروع: سال 1383
  • کارفرما: شركت مهندسی و توسعه گاز ایران
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
  • نوع پروژه: EPC
  • موقعیت مکانی: استان های اصفهان و فارس

چهار ايستگاه تقويت فشار گاز روی خط لوله سراسری چهارم

  • پروژه
  • معرفی
  • تصاویر
  • فیلم ها

معرفی پروژه

بالا بردن فشار گاز جهت تأمين مصارف گاز استان اصفهان و فارس، هدف از اجراي اين طرح، تقويت فشار گاز خط لوله سراسري چهارم به قطر 56 اينچ در منطقه شيراز تا اصفهان مي‌باشد. اين طرح شامل چهار ايستگاه 5، 6، 7 و 8 در شهرستان‌هاي ارسنجان، صفاشهر، آباده و شهرضا بوده و ظرفيت پروژه معادل 110 ميليون متر مكعب در روز با فشار گاز طبيعي در خط لوله با فشار حدود PSIA 1300 طراحي شده است.