Menu
ENFA
  • تاریخ شروع: 1382
  • کارفرما: شرکت آزاد راه راه قزوین-رشت وزارت راه و ترابری
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
  • موقعیت مکانی: مسیر قزوین رشت

آزاد راه قزوین - رشت

  • پروژه
  • معرفی
  • تصاویر
  • فیلم ها

معرفی پروژه

آزادراه قزوین -رشت به طول 138 کیلومتر با ظرفیت کلی معادل 53200 خودروسواری در روز
تعداد 10 دستگاه تونل با مجموع طول حدود 5کیلومتر که طول بزرگترین تونل 1763 متر است.
تعداد پل های تیپ 416 دستگاه و تعداد پل های بزرگ 29 دستگاه با حداکثر دهنه 77 متر می باشد.